Angajament față de politicile de anti-discriminare și de combatere a hărțuirii
 

Politica Stericycle este de a acorda oportunități egale la angajare și de a nu discrimina față de niciun membru al echipei sau candidat. Ne angajăm să oferim șanse egale în toate domeniile ocupării forței de muncă, inclusiv, dar fără a se limita la, recrutare, angajare, transferuri, promovări, retrogradări, compensații, beneficii, condiții de muncă și formare profesională.   Încercăm să selectăm persoanele cele mai calificate în funcție de calificările profesionale cerute de post, indiferent de statutul de grup protejat, în temeiul legislației locale, statale și federale. Stericycle nu tolerează nicio formă de discriminare bazată pe condiția de grup protejat, hărțuire la locul de muncă sau represalii. Stericycle oferă oportunități egale de angajare tuturor angajaților și candidaților fără a ține cont de statutul protejat al unei persoane: rasă/etnie, culoare, origine națională, descendență, sex/gen, identitate/exprimare de gen, orientare sexuală, stare civilă/parentală, sarcină/naștere sau condiții aferente, religie, credință, vârstă, dizabilități, informații genetice, statut de veteran sau orice alt statut protejat.

Stericycle este decisă să respecte legea privind cetățenii americani cu dizabilități și amendamentele la legea privind cetățenii americani cu dizabilități, precum și legile privind angajarea echitabilă la nivel statal. Prin urmare vom oferi condiții de cazare rezonabile persoanelor calificate cu dizabilități, astfel încât acestea să-și poată îndeplini îndatoririle specifice postului ocupat, să poată concura pentru un loc de muncă și să se poată bucura de beneficii și privilegii egale cu privire la locul de muncă, cu excepția cazurilor în care furnizarea unor astfel de condiții ar crea greutăți majore companiei sau ar constitui o amenințare la adresa siguranței la locul de muncă. În plus, Stericycle se angajează să ofere condiții de cazare rezonabilă femeilor cu afecțiuni medicale speciale sau obișnuite legate de sarcină, care le sunt necesare pentru a-și îndeplini îndatoririle specifice funcției lor.

În cazul în care considerați că aveți nevoie de facilități rezonabile pe durata oricărei faze a procesului de angajare, vă rugăm să sunați la 888-879-8107 sau să trimiteți un e-mail la careers@stericycle.com

Stericycle nu va concedia sau discrimina în niciun alt mod angajații sau candidații datorită faptului că aceștia au întrebat despre, au discutat despre sau au divulgat propriul salariu sau salariul unui alt angajat sau candidat. Totuși, angajații care au acces la informațiile privind compensațiile altor angajați sau candidați ca parte a funcțiilor esențiale ale postului lor nu pot divulga aceste informații privind salariul altor angajați sau candidați unor persoane care nu au acces în mod obișnuit la informații despre remunerație, cu excepția cazului în care divulgarea este (a) ca răspuns la o reclamație sau acuzație oficială, (b) ca răspuns la o investigație, procedură, audiere sau acțiune, inclusiv o investigație desfășurată de către angajator, sau (c) ca urmare a obligației legale a contractorului de a furniza informații.


Obligațiile impuse de Programul de măsuri afirmative

În calitate de contractor federal, Stericycle trebuie să elaboreze în scris un Program de măsuri afirmative, care stabilește politicile, practicile și procedurile pe care Stericycle le-a luat în considerare pentru a se asigura că politica sa privind nediscriminarea și măsurile afirmative conduce la angajarea și promovarea angajării de persoane calificate aparținând minorităților, a femeilor, persoanelor cu dizabilități și veteranilor protejați prin lege (inclusiv, dar fără a se limita la, veterani cu dizabilități, veterani recent divorțați, veterani decorați cu medalii pentru serviciu de către forțele armate și veterani decorați în timpul serviciului activ în război sau campanii). Acest Program de măsuri afirmative poate fi consultat de către orice membru al echipei sau candidat, în baza trimiterii unei solicitări către departamentul de Resurse Umane, secția pentru Experiența membrilor echipei.