Stericycle este un Angajator cu măsuri afirmative EEO

Politica Stericycle este de a furniza șanse egale în muncă (EEO) tuturor persoanelor, indiferent de vârstă, culoare, origine națională, statut al cetățeniei, dizabilitate fizică sau mintală, rasă, religie, convingeri, gen, sex, orientare sexuală, identitate și/sau expresie de gen, informații genetice, stare civilă din punct de vedere al asistenței publice, statut de veteran, statut de indigen sau orice alte caracteristică protejată prin legislația federală, statală/provincială sau locală. În plus, Stericycle va asigura cazare rezonabilă angajaților și/sau candidaților care au statut de persoane calificate cu dizabilități, conform legislației aplicabile.

În conformitate cu American Disabilities Act Amendment (ADAAA - Amendamentul la legea privind persoanele cu dizabilități din SUA), Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA - Legea privind dreptul la accesibilitate pentru cetățenii statului Ontario cu dizabilități) și alte legi și reglementări privind accesibilitatea la nivel de stat sau provincie, dacă utilizați un cititor de ecran și aveți nevoie de ajutor sau întrebări cu privire la accesarea materialelor pe acest site web, ne puteți contacta la adresa accessibility@stericycle.com

Politica noastră este disponibilă în formate accesibile la cerere.