Stericycle is een EEO positieve maatregelen werkgever

Het is het beleid van Stericycle om gelijke arbeidskansen (EEO) te bieden aan alle personen, ongeacht de leeftijd, huidskleur, nationale herkomst, nationaliteitsstatus, fysieke of mentale beperkingen, ras, religie, geloofsovertuiging, sekse, geslacht, seksuele oriëntatie, geslachtsidentiteit en/of expressie, genetische informatie, burgerlijke staat, met betrekking tot publieke ondersteuning, veteranenstatus, inheemse status of elke andere karakteristiek beschermd door de federale-, staats-/provinciale of lokale wet. Daarnaast zal Stericycle redelijke aanpassingen bieden aan werknemers en/of kandidaten die gekwalificeerde personen zijn met een handicap zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

In overeenstemming met de American Disabilities Act Amendment (ADAAA), de toegankelijkheid voor Ontarians with Disabilities Act (AODA) en andere toegankelijkheidswetten en -voorschriften van de staat of provincie, als u een schermlezer gebruikt en hulp nodig hebt bij deze website of u hulp nodig hebt bij deze website of als u feedback hebt over materiaal op deze website, neem dan contact met ons op via accessibility@stericycle.com

Ons beleid is op verzoek beschikbaar in toegankelijke formaten.